Jeugdraad

Onze gemeente kent al vele jaren een officieel adviesorgaan voor de jeugd... en dat is de Nijlense Jeugdraad.

De jeugdraad wil aan het gemeentebestuur de stem van kinderen en jongeren laten horen en daarvoor komen ze elke eerste vrijdag van de maand samen om te vergaderen (behalve tijdens de zomervakantie).

In de jeugdraad worden allerlei thema's, acties en activiteiten besproken die de jeugd aanbelangen. Een belangrijke taak van de jeugdraad is eveneens het jeugdbeleidsplan opvolgen.

Iedereen, die interesse heeft om zijn stem te laten horen op vlak van jeugdbeleid en/of jeugdwerkbeleid, is hartelijk welkom!

Ook alle jeugdwerkinitiatieven hebben enkele afgevaardigden in de jeugdraad en daarnaast wonen de schepen van jeugd en de jeugdconsulent ook alle vergaderingen bij. De jeugdraad wordt in goede banen geleid door één voorzitter, Nele De Cnaep, en jeugdconsulent Gunther Melis, die tevens secretaris van de jeugdraad is. De voorzitter is een jeugdraadslid dat voor een periode van twee jaren verkozen wordt om de jeugdraad te leiden.

Heb je een thema of een vraag waarvan je zegt... dat is iets wat op de jeugdraad besproken kan worden en waarna het gemeentebestuur geadviseerd kan worden... bezorg het dan aan de jeugdraad!