Adviesraden schrijven memorandum

Adviesraden schrijven memorandum

De cultuur-, jeugd-, milieu-, senioren- en sportraad schreven een ambitienota voor het Nijlense beleid en overhandigden dit memorandum aan de politieke partijen van onze gemeente.

Verschillende politieke partijen tekenden present op de overhandiging van het memorandum door vijf Nijlense adviesraden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. De Nijlense jeugdraad opperde in het voorjaar van 2017 het idee om zo’n memorandum te schrijven en informeerde bij de andere adviesraden om hieraan mee te werken. De cultuurraad, sportraad, seniorenraad en milieuraad sprongen mee op de kar en gingen met hun adviesraad aan de slag.

In de ambitienota naar de toekomst, zoals de adviesraden het omschrijven, geven ze aanbevelingen mee naar de toekomstige beleidsmakers. De voorzitters van de adviesraden drukten bij de overhandiging in het gemeentehuis de verwachting uit om heel wat punten terug te kunnen vinden in de partijprogramma’s die geschreven worden.

De aanbevelingen richten zich onder meer op infrastructuur, de verdere ontsluiting van erfgoed, het landelijke karakter van de gemeente, spelen en ontmoeten, mobiliteit, biodiversiteit, een leeftijdsvriendelijke gemeente met voorstellen voor senioren en bouwstenen voor het sportbeleid.

Het memorandum is hier raadpleegbaar voor iedereen en wordt door de leden van de adviesraden zelf ook nog verder verspreid.