Jeugdconsulent Nijlen

Wie?

Binnen de gemeentelijke organisatie werkt een jeugdconsulent, die het aanspreekpunt is voor de Nijlense jeugd (kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 30 jaar). Jeugd neemt immers bijna één derde van de Nijlense bevolking in.

Van 1993 tot en met 2017 bestond er een aparte jeugddienst binnen de gemeentelijke administratie. Sinds de zomer van 2017 werd de gemeentelijke organisatiestructuur grondig gewijzigd en voortaan werkt de jeugdconsulent binnen de afdeling Sociaal en Vrije Tijd van de gemeente Nijlen (aparte diensten zoals jeugddienst, cultuurdienst, sportdienst, enzovoort bestaan niet langer meer).


De jeugdconsulent is bevoegd voor alles wat met jeugd, jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid te maken heeft.

Het gemeentebestuur van Nijlen heeft heel wat aandacht voor de doelgroep 'jeugd' en een groot deel kan je ontdekken op deze website. Kinderen, jongeren, ouders, verenigingen,… kunnen steeds met al hun vragen en opmerkingen terecht bij de jeugdconsulent in het gemeentehuis (best op afspraak, wil je zeker zijn dat je meteen verder geholpen kan worden).

De jeugdconsulent van Nijlen is Gunther Melis.
Hij is het aanspreekpunt voor jeugdzaken, jeugdbeleid en het jeugdwerk.

De voornaamste taken van de jeugdconsulent zijn:

 • opstellen en coördineren van een jeugdbeleid, jeugdwerkbeleid en speelruimtebeleid (binnen het meerjarenplan van de gemeente);
 • uitwerken van de actiepunten die kaderen binnen dit jeugdbeleid;
 • opvolgen en ondersteunen van de jeugdraad (en mogelijke jeugdwerkgroepen rond bv. fuifbeleid, mobiliteit, inspraak, ...);
 • opvolgen en coördineren van de kinderraad en de bijhorende acties;
 • organiseren en coördineren van de gemeentelijke vakantiewerkingen (Speelplein Boemerang en Tienerwerking De Joeng (i.s.m. Kroenkel vzw));
 • adviseren van klantenadviseur aanbod bij de uitwerking en de programmatie van Grabbelpas Nijlen;
 • coördineren van de gemeentelijke animatorenploeg - coach van 70 animatoren (begeleiders van alle gemeentelijke vakantiewerkingen);
 • organisatie en coördinatie van muziekfestival Jour Tibour (samen met de cultuurbeleidscoördinator);
 • afhandelen van de subsidies voor het jeugdwerk;
 • informatie verstrekken aan en ondersteunen van de Nijlense kinderen en jongeren, jeugdwerkinitiatieven en jeugdbeleid;
 • ondersteuning bieden aan jeugdhuis Kroenkel, raadgevend bestuurder van Kroenkel vzw;
 • ... en alles wat maar enigszins met jeugd te maken heeft!

In zijn taken wordt de jeugdconsulent voor bepaalde zaken administratief ondersteund door de onthaalmedewerkers.

Tevens is er een klantenadviseur aanbod aanwezig binnen de afdeling Sociaal en Vrije Tijd die zich voornamelijk bezig houdt met jeugdaanbod en de jeugdconsulent mee ondersteunt in zijn takenpakket. De klantenadviseur aanbod is Nathalie Gijsels. Haar voornaamste taken zijn:

 • projectmatig uitwerken van actiepunten die kaderen binnen het jeugdbeleid en speelruimtebeleid;
 • projectmatig uitwerken van actiepunten die kaderen binnen inspraakbeleid voor kinderen en jongeren (in overleg met jeugdconsulent en jeugdraad/kinderraad);
 • ondersteunen van de werking van de kinderraad en de bijhorende initiatieven;
 • organiseren en coördineren van de gemeentelijke grabbelpaswerking (kerst-, krokus- en zomervakantie);
 • voorbereiden van informatieproducten;
 • logistieke opvolging/voorbereiding van jeugdprojecten en materiaalbeheer.

Daarnaast werken er binnen de afdeling Sociaal en Vrije Tijd nog een cultuurbeleidscoördinator, een beleidsmedewerker sociaal woonbeleid, maatschappelijk werkers (team hulpverlening) en enkele klantenadviseurs die zich bezig houden met cultuur, sport, bibliotheekbeleid en doelgroepenbeleid.

Waar?

De jeugdconsulent werkt in het gemeentehuis. Aan de centrale onthaalbalie kunt u terecht voor het afgeven van formulieren of het ophalen van bepaalde documenten of informatie. Wenst u de jeugdconsulent zelf te spreken, dan maakt u best vooraf een afspraak (via mail gunther.melis@nijlen.be of telefonisch 03 410 03 76).

Openingsuren gemeentehuis Nijlen:

 • maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur
 • woensdagnamiddag ook open van 13 uur tot 17 uur
 • donderdagavond ook open van 17 uur tot 20 uur

Op zaterdag, zondag en feestdagen is het gemeentehuis gesloten.

Contact

 • postadres: Gemeente Nijlen - Kerkstraat 4 - 2560 NIJLEN
 • e-mail: gunther.melis@nijlen.be
 • telefonisch: algemeen nummer gemeentehuis: 03 410 02 11