Tienerwerking De Joeng

Tienerwerking De Joeng?

Tijdens de schoolvakanties (krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie) kan je deelnemen aan de activiteiten van Tienerwerking De Joeng. Tienerwerking De Joeng is een co-organisatie van Kroenkel vzw (jeugdhuis + tienerwerking) en gemeente Nijlen. Je kan de tienerwerking beschouwen als een soort opvolger van de Grabbelpas, voor tieners dus.

Tienerwerking De Joeng is een vrijetijdsiniatief en biedt tijdens de schoolvakanties een divers aanbod aan activiteiten zoals workshops, uitstappen, sport en spel, kookactiviteiten, games, enzovoort. De activiteiten duren meestal twee à drie uren. Het grootste deel van de activiteiten wordt uitgewerkt door onze enthousiaste animatoren in samenwerking met de jeugdconsulent en een hoofdanimator. De activiteiten worden steeds begeleid door onze animatoren (vrijwilligers vanaf 18 jaar die in het bezit zijn van een attest 'Animator in het Jeugdwerk'). De animatoren worden gecoacht en gecoördineerd door de jeugdconsulent.

Aanbod tijdens de komende vakantie? Kerstvakantie!

Raadpleeg hier onze brochure van de kerstvakantie. Inschrijven doe je via de site https://nijlen.ticketgang.eu en kan vanaf 22 november 2018 (vanaf 17.30 uur) tot 24 december 2018 (of tot een activiteit volzet is).

Wie mag er deelnemen aan Tienerwerking De Joeng?

Jongeren van 12 t/m 15 jaar (geboortejaren 2003 t/m 2006) zijn van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten van De Joeng. De inschrijvingen lopen via de site https://nijlen.ticketgang.eu. Belangrijk is dat u een familie-account aanmaakt op deze site, waarbij de tiener(s) die wil(len) deelnemen, ook geregistreerd wordt/worden. U kunt ook speciale aandachtspunten voor de begeleiding ingeven. Tijdens het inschrijven dient u ook ineens te betalen (online met kaartlezer en bankkaart of met creditcard). Wie toch liever cash wenst te betalen, kan voor elke schoolvakantie terecht op een inschrijfmoment in het gemeentehuis. Dit wordt mee bekend gemaakt in de brochure.

Inclusie bij Tienerwerking De Joeng: iedereen welkom!

Tienerwerking De Joeng staat open voor alle jongeren, met of zonder beperking. Uiteraard moet de soort activiteit ook geschikt zijn voor uw dochter/zoon. We laten dit aan ouders zelf over om daar over te oordelen aangezien zij best weten wat hun dochter/zoon wel of niet kan doen. Jongeren met een beperking zijn dus welkom, voor zo ver het haalbaar is binnen de draagkracht van de animatorenploeg. Aan de ouders wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om vooraf een intakegesprek aan te vragen met de jeugdconsulent, Gunther Melis.

Tienerwerking De Joeng, hoeveel kost dat?

Elke activiteit heeft zijn eigen deelnameprijs. Je vindt deze telkens terug in de vakantiebrochure met het aanbod. Er dient telkens vooraf betaald te worden bij de inschrijving. Tijdens de vakanties zelf, worden annulaties enkel terugbetaald op vertoon van een doktersattest.

Inschrijven?

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Tienerwerking De Joeng moet er steeds vooraf ingeschreven worden. Er kan ingeschreven worden tot de activiteit volzet is of tot twee dagen voor de activiteit doorgaat. Inschrijven gebeurt online via https://nijlen.ticketgang.eu. Je dient te beschikken over een familie-account op TicketGang waarbij de tiener(s) zelf geregistreerd staan als lid van het gezin.

Waar gaan de activiteiten door?

De activiteiten vinden op diverse locaties in onze gemeente plaats. Bij elke activiteit staat in de brochure de juiste verzamellocatie vermeld. Meestal verzamelen de tieners wel aan jeugdhuis Kroenkel (Statiestraat 13 te Nijlen). Als ze een fiets moeten mee brengen naar de activiteit, wil dat zeggen dat ze met de fiets naar de speellocatie gezamenlijk toe rijden.

Verantwoordelijke - contact

De jeugdconsulent is aanspreekpunt voor Tienerwerking De Joeng. Hij zetelt als adviserend lid in de Raad van Bestuur van Kroenkel vzw.

afdeling Sociaal en Vrije Tijd
Tienerwerking De Joeng
Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN
Jeugdconsulent: Gunther Melis
Tel. 03 410 02 11
(tijdens de vakanties
is het (nood)nummer:
03 410 03 76)
E-mail: jeugd@nijlen.be