Jeugdbeleid

Een gemeentebestuur voert vanzelfsprekend een beleid uit voor al haar inwoners... maar met een bepaalde groep die bijna één derde van de bevolking uitmaakt, de jeugd, moet natuurlijk ook extra rekening gehouden worden.

Het gemeentelijke beleid is verwerkt in een strategisch meerjarenplan voor de jaren 2014-2019 (gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus, ook wel BBC genoemd). In dit meerjarenplan zijn verschillende doelstellingen en acties opgenomen die met jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid te maken hebben.

Op deze pagina vind je alle informatie over het jeugdbeleid dat het gemeentebestuur van Nijlen wil uitvoeren (en reeds uitvoerde de voorbije jaren).

Inspraak

Een beleid voor jeugd uitstippelen, zonder daarbij te horen wat de jeugd zelf wil? Dat kan niet! Het is niet meer dan logisch dat kinderen en jongeren mee betrokken worden bij de opmaak van een strategisch meerjarenplan.
 
Ook in Nijlen wordt daar werk van gemaakt. Voor het huidige meerjarenplan organiseerde de toenmalige jeugddienst en jeugdraad het initiatief "Goe Gedacht" en "Jong Gespuis in het gemeentehuis" waarbij de mening van jongeren gevraagd werd. 
 
Tevens werden ook nog betrokken:
- volwassen begeleiders van het jeugdwerk;
- het jeugdwerk zelf;
- en uiteraard de jeugdraad, als officieel adviesorgaan.
 

De Nijlense jeugdraad volgt eigenlijk voortdurend het jeugdbeleid in Nijlen mee op.

Een aantal keren per jaar wordt er over het gevoerde beleid gesproken, een aantal acties en initiatieven worden mee op poten gezet door de jeugdraad, en verplicht dient de jeugdraad advies te geven over het meerjarenplan en eventuele wijzigingen.

www.jeugdraadnijlen.be

Meerjarenplan

Sinds 2014 maken gemeentebesturen telkens voor een periode van zes jaren een strategisch meerjarenplan op waarin ze hun beleid uitschrijven.

In Nijlen is er dus eveneens een strategisch meerjarenplan voor de jaren 2014 tot en met 2019. Al zeker halverwege gebeurt er een verplichte evaluatie en kan het plan bijgestuurd worden. De budgetten worden elk jaar opnieuw bekeken en goedgekeurd in de gemeenteraad (beleids- en beheerscyclus).

De gemeenteraad keurde in december 2013 het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van Nijlen goed. U kunt de integrale versie hier bekijken.

De gemeente Nijlen voert haar beleid uit op basis van het strategisch meerjarenplan (gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus). Alle zes jaren wordt er door het gemeentebestuur dergelijk plan opgesteld.
 
Binnen dit plan worden meerdere beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties uitgeschreven die betrekking hebben op jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid. Bovendien wordt er integraal gewerkt wat betekent dat verschillende beleidsdoelstellingen niet enkel voor jeugd van toepassing zijn maar ook bijvoorbeeld voor cultuur, sport, ruimtelijke ordening, groenbeleid, enzovoort. Op die manier zit jeugdbeleid overal in verweven.

Jeugdbeleidsplannen

Het strategisch meerjarenplan is nieuw sinds 2014. Van 1995 tot en met 2013 werd er immers steeds gewerkt met aparte jeugdbeleidsplannen die telkens voor drie jaren geschreven werden.

In zo'n jeugdbeleidsplan werd het jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid dat de gemeente wilde voeren uitvoerig in uitgewerkt. De Vlaamse Gemeenschap besloot - onder andere in het kader van de interne staatshervorming en de planlastvermindering - om alle aparte (sectorale) plannen af te schaffen en gemeenten voortaan te verplichten één strategisch meerjarenplan op te maken.

Toch laten we deze info nog even op onze website staan... het geeft immers een goed beeld weer over het gevoerde beleid van de voorbije jaren.

Jeugdbeleidsplan 2011-2013, het allerlaatste aparte plan

De gemeenteraad keurde het plan eind juni 2010 goed en in september 2010 liet ook de Vlaamse Gemeenschap - afdeling Jeugd weten dat het plan aanvaard werd door de minister van Jeugd. Concreet betekende dat toen de gemeente Nijlen jaarlijks ongeveer 52 000 euro subsidies kreeg voor jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid.

Benieuwd wat er allemaal in het plan stond? Je kan het hier bekijken:

Jeugdbeleidsplan 2011-2013 (opgelet: document van 8Mb).

Vroegere jeugdbeleidsplannen

Wie oudere jeugdbeleidsplannen (of jeugdwerkbeleidsplannen) wenst te bekijken, kan hieronder een kijkje nemen:

- Jeugdbeleidsplan 2008-2010

- Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007

- Jeugdruimteplan 2003-2004 (als aanvulling op het JWBP 2002-2004)

- Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004

- Jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001

Oudere plannen, jaarplannen en werkingsverslagen, verantwoordingsnota's kunnen ook altijd geraadpleegd worden bij de jeugdconsulent in het gemeentehuis.

Info: Gunther Melis, jeugdconsulent - gunther.melis@nijlen.be