Jeugdraad Nijlen

Jeugdraad Nijlen? Een woordje uitleg...

De Nijlense jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Zo is de jeugdraad de officiële spreekbuis voor kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. In de jeugdraad zitten jonge mensen die zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen op die manier hun mening over het jeugdbeleid uiten.

Als je een beleid uitstippelt voor kinderen en jongeren, kun je hen best toch even vragen wat zij zelf belangrijk vinden?!

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Een advies kan gaan over subsidies voor het jeugdwerk en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, fietspaden, aanplakborden, speelruimte en zo veel meer. Op die manier kan de jeugdraad het beleid van het gemeentebestuur beïnvloeden.

       

Vergaderingen

Het werkjaar 2018-2019 is gestart. De vergaderdata voor komende maanden worden binnenkort bekend gemaakt.

Onderaan deze pagina kan je onze verslagen van vorige jeugdraden terugvinden.

Samenstelling

De Nijlense jeugdraad bestaat uit...

...heel wat enthousiaste jeugdraadsleden, die voornamelijk vertegenwoordigers zijn voor hun jeugdwerkinitiatief maar daarnaast ook mee willen nadenken over het beleid voor alle jeugd.

Samenstelling jeugdraad Nijlen, werkjaar 2017-2018:

Ian Bruynseels (Chiro Pako-Jo) - Marijke De Beuckeleer (Chirogewest Pallieter)

Jesse De bruyn (Chiro Pako-Jo) - Ward De Lens (Chiro Gust) - Koen De Vos (Chiro Gust) - Dries Dillen (Chiro Jong Leven)

Robbe Dillen (Chiro Bevel) - Liselotte Franquet (Akabe Tinamoe) - Lien Geeraerts (Chiro Bevel)

Danish Gorris (Scouts & Gidsen) - Lore Gyzels (Chiro Elckerlyc)

Emily Horemans (Chiro Elckerlyc) - Darlien Isenborghs (onafhankelijke) - Sofie Jacobs (Speelplein Boemerang)

Nina Jansens (Tienerwerking De Joeng) - Wannes Leirs (Scouts & Gidsen) - Evelien Maeyens (Chiro Nele)

Jill Rymen (onafhankelijke) - Niels Schoeters (Scouts & Gidsen) - Simen Thys (Chiro Jong Leven)

Laura Vercammen (Chiro Pako-Me) - Ellen Verschueren (Chiro Pako-Me) en Laura Ver Elst (Chiro Bevel)

Voorzitters jeugdraad

Alexandra Peeters

(gsm 0470 20 87 98)

Julie Van Roey

(gsm 0478 75 09 68)

info@jeugdraadnijlen.be

Secretaris jeugdraad

jeugdconsulent

Gunther Melis

(tel. 03 410 03 76)

gunther.melis@nijlen.be

Schepen van Jeugd

Carrie Verelst

(gsm 0495 68 06 94)

carrieverelst@gmail.com

(waarnemer vanuit het gemeentebestuur)

Ook individuele jongeren zijn meer dan welkom om naar de vergaderingen van de jeugdraad te komen! Heb jij zin om deel te nemen aan de werking?
Kom gerust naar onze vergaderingen, stuur een mail of spreek onze voorzitter of jeugdconsulent aan.

Algemene contactgegevens: Jeugdraad Nijlen - Kerkstraat 4 - 2560 NIJLEN

tel. 03 410 03 76 (jeugdconsulent Gunther Melis) | info@jeugdraadnijlen.be


Verslagen en adviezen

Werkjaar 2017-2018:

Werkjaar 2016-2017:

Werkjaar 2015-2016:

Oudere verslagen en adviezen van de jeugdraad kunnen opgevraagd worden bij de jeugdconsulent (afdeling Sociaal en Vrije Tijd - gemeente Nijlen).