Jeugdraad Nijlen

Jeugdraad Nijlen? Een woordje uitleg...

De Nijlense jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Zo is de jeugdraad de officiële spreekbuis voor kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. In de jeugdraad zitten jonge mensen die zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen op die manier hun mening over het jeugdbeleid uiten.

Als je een beleid uitstippelt voor kinderen en jongeren, kun je hen best toch even vragen wat zij zelf belangrijk vinden?!

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Een advies kan gaan over subsidies voor het jeugdwerk en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, fietspaden, aanplakborden, speelruimte en zo veel meer. Op die manier kan de jeugdraad het beleid van het gemeentebestuur beïnvloeden.

       

Vergaderingen

Het werkjaar 2018-2019 is gestart. De vergaderdata voor komende maanden worden binnenkort bekend gemaakt.

De eerste jeugdraad van het nieuwe werkjaar is gepland op vrijdag 16 november 2018 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Onderaan deze pagina kan je onze verslagen van vorige jeugdraden terugvinden.

Samenstelling

De Nijlense jeugdraad bestaat uit...

...heel wat enthousiaste jeugdraadsleden, die voornamelijk vertegenwoordigers zijn voor hun jeugdwerkinitiatief maar daarnaast ook mee willen nadenken over het beleid voor alle jeugd.

Samenstelling jeugdraad Nijlen, werkjaar 2018-2019:

Brent Beullens (jeugdhuis Kroenkel) - Cel Breugelmans (Chiro Jong Leven) - Jules Breugelmans (Chiro Jong Leven)

Sander Celis (Scouts & Gidsen) - Stijn Claes (Chiro Bevel) - Jesse De bruyn (Chiro Pako-Jo)

Hanne De Ryck (Chiro Nele) - Daan De Belder (Chiro Gust) - Koen De Vos (Chiro Gust)

Dries Dillen (Speelplein Boemerang) - Robbe Dillen (Chiro Bevel)

Lien Geeraerts (Chiro Bevel) - Danish Gorris (Akabe Tinamoe) - Emily Horemans (Chiro Elckerlyc)

Darlien Isenborghs (onafhankelijke) - Sofie Jacobs (onafhankelijke) - Nina Jansens (Tienerwerking De Joeng)

Wannes Leirs (Scouts & Gidsen) - Jill Rymen (onafhankelijke) - Niels Schoeters (onafhankelijke)

Emma Schoors (Chiro Nele) - Lorraine Umans (Chiro Elckerlyc) - Nick Van den Eynde (jeugdhuis Kroenkel)

Yourick Van Tendeloo (Chiro Pako-Jo) - Laura Vercammen (Chiro Pako-Me)

Jef Vermeiren (Chiro Bevel) - Sarah Volders (Chiro Pako-Me)

foto volgt

Voorzitter jeugdraad

Simen Thys

(gsm 0487 54 14 13)

info@jeugdraadnijlen.be

Secretaris jeugdraad

jeugdconsulent

Gunther Melis

(tel. 03 410 03 76)

gunther.melis@nijlen.be

Schepen van Jeugd

Carrie Verelst

(gsm 0495 68 06 94)

carrieverelst@gmail.com

(waarnemer vanuit het gemeentebestuur)

Ook individuele jongeren zijn meer dan welkom om naar de vergaderingen van de jeugdraad te komen! Heb jij zin om deel te nemen aan de werking?
Kom gerust naar onze vergaderingen, stuur een mail of spreek onze voorzitter of jeugdconsulent aan.

Algemene contactgegevens: Jeugdraad Nijlen - Kerkstraat 4 - 2560 NIJLEN

tel. 03 410 03 76 (jeugdconsulent Gunther Melis) | info@jeugdraadnijlen.be


Verslagen en adviezen

Werkjaar 2017-2018:

Werkjaar 2016-2017:

Werkjaar 2015-2016:

Oudere verslagen en adviezen van de jeugdraad kunnen opgevraagd worden bij de jeugdconsulent (afdeling Sociaal en Vrije Tijd - gemeente Nijlen).