Animator worden

Elk jaar zoekt de jeugdconsulent nieuwe animatoren om de activiteiten van Tienerwerking De Joeng, Grabbelpas Nijlen en Speelpleinwerking Boemerang mee in goede banen te leiden.

Wil je meer weten over “animator zijn”? Lees dan snel verder…

Animator worden

Je kan animator worden vanaf het jaar dat je zestien bent of wordt. Het geboortejaar telt dus (in 2019 kan je animator worden vanaf geboortejaar 2003).

Als je graag met kinderen omgaat, graag met leeftijdsgenoten werkt, het leuk vindt om creatief te zijn, het tof vindt om de ganse dag kinderen bezig te houden en een plezierige tijd te bezorgen, enz. … dan maak je een juiste keuze door animator te worden.

Animatoren bij de gemeentelijke vakantiewerkingen werken mee als vrijwilliger (en ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding) en kunnen bijgevolg dit perfect combineren met een studentenjob (als jobstudent).

Wie het eerste jaar als animator meewerkt, kan sowieso bij Grabbelpas Nijlen terecht. Wil je ook meedraaien als animator bij Speelplein Boemerang, dan dien je een cursus “Animator in het Jeugdwerk” te gaan volgen. Dit is verplicht voor onze speelpleinanimatoren. Wie een cursus “Animator in het Jeugdwerk” volgt, krijgt een gedeelte van het cursusgeld terugbetaald door de gemeente Nijlen! Vraag meer info bij de jeugdconsulent (of lees meer op deze website bij subsidies voor jeugdwerkers).

Animatoren die 18 jaar oud zijn en een animatorattest hebben, kunnen ook mee draaien bij Tienerwerking De Joeng als begeleider.

Onze 65-koppige animatorenploeg wordt gecoacht en gecoördineerd door jeugdconsulent Gunther Melis.

Voorbereidingen

Wie animator wordt, zal zowel bij Grabbelpas Nijlen, als bij Speelplein Boemerang, als bij Tienerwerking De Joeng een aantal voorbereidingen moeten volgen. Een precies overzicht kan je bij de jeugdconsulent krijgen. Bovendien wordt er jaarlijks voor onze speelpleinanimatoren een weekend georganiseerd waar heel wat voorbereidingen gebeuren (de aanwezigheid van alle speelpleinanimatoren is dus vereist). De voorbereidingen voor de zomervakantie lopen telkens van februari tot mei (en daarna tijdens de zomer zelf).

Vergoedingen

Onze animatoren werken volgens het vrijwilligersstatuut. Dit wil zeggen dat ze een forfaitaire onkostenvergoeding krijgen. Onze animatoren zijn dus vooral enthousiaste jongeren die kinderen een plezierige vakantie willen bezorgen!

 halve daghele dag
animator zonder attest€ 10,00€ 20,00
animator die cursus volgde en stage loopt€ 11,50€ 23,00
animator met attest€ 14,00€ 28,00
hoofdanimator (als vrijwilliger)€ 15,00€ 30,00

Meer informatie krijg je bij de jeugdconsulent van de afdeling Sociaal en Vrije Tijd van de gemeente Nijlen.

Animator zijn is plezant!

Tijdens het jaar organiseren we werkgroepvergaderingen waar onze animatoren vrijblijvend naar toe mogen komen. Wie komt, is immers goed op de hoogte van de planningen, van nieuwigheden, ... en krijgt bovendien mee inspraak in een aantal voorbereidingen (keuze van uitstappen, vastleggen van data, enzovoort).

Bijkomend zijn er onder het jaar nog animatorenfeestjes, uitstapjes, een kerstfeestje, sporten tegen andere speelpleinen, een bedankingsbarbecue, ...
Tot slot kan elke animator rekenen op voldoende ondersteuning en coaching die de jeugdconsulent aanbiedt.

Elke animator is ook verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid door de gemeente Nijlen.

Infoavond

De infoavond voor nieuwe animatoren, werkjaar 2019, zal doorgaan op woensdag 9 januari 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Nijlen.

Extra informatie?

Afdeling Sociaal en Vrije Tijd - gemeente Nijlen – Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN
jeugdconsulent Gunther Melis - verantwoordelijke animatorenploeg
Tel. 03 410 02 11 –  gunther.melis@nijlen.be