Cursussen

Jaarlijks worden er heel wat vormingsactiviteiten georganiseerd over verschillende uiteenlopende thema’s door verschillende jeugdorganisaties. Dit kan gaan over het behalen van een attest ‘animator in het jeugdwerk’ of een vormingstraject voor leiders met een techniekendag, cursus EHBO, een opleiding websites bouwen, enzovoort. Jongeren en jeugdverenigingen kunnen deze verschillende vormingen volgen.

Terugbetaling deel cursusgeld door gemeente

Op basis van het subsidiereglement kunnen deelnemers een gedeelte van het inschrijvingsgeld voor erkende kadervorming terugkrijgen van de gemeente (meer info bij subsidies). Belangrijk is dat je actief bent binnen het jeugdwerk in onze gemeente (chiro, scouts, jeugdhuis of als animator bij de gemeentelijke vakantiewerkingen).

Cursussen voor het jeugdwerk, voor leiding van chiro - scouts - jeugdhuis

De aangeboden cursussen worden meestal georganiseerd door de eigen koepelorganisaties:

Vorming voor individuele jongeren, voor animatoren

Diverse landelijke jeugdorganisaties organiseren cursussen 'Animator in het Jeugdwerk' voor jongeren vanaf 15 jaar. Alle cursussen bieden dezelfde inhoud en volgen dezelfde richtlijnen, vastgelegd door de Vlaamse Overheid. Het maakt dus niet uit bij welke organisatie je deze cursus gaat volgen. We sommen er hier enkele op maar er bestaan er veel meer...:

Jeugddienst Don Bosco | Jonge Helden | Koning Kevin | Vivès vzw | Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

en ook de meeste ziekenfondsen organiseren vormingen voor animatoren. Contacteer hen best zelf even voor meer informatie.