Subsidies

Subsidies voor het jeugdwerk

Alle erkende Nijlense jeugdwerkinitiatieven kunnen aanspraak maken op subsidies. Het gemeentebestuur van Nijlen voorziet jaarlijks een bedrag in het budget voor de uitbetaling van de subsidies.

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidies moet je dus in de eerste plaats erkend zijn als jeugdwerkinitiatief door de gemeente Nijlen en daarbij is het ook noodzakelijk de aanvraagformulieren correct in te vullen en tijdig in te dienen. Meer informatie over de verschillende subsidies kan je kriigen bij de jeugdconsulent of bekijk onderstaande documenten.

De gemeente voorziet onder meer jaarsubsidies, kampsubsidies, subsidies voor jeugdkampvervoer, infrastructuursubsidies, subsidies voor het onderhoud van de groene ruimte rond het jeugdlokaal en projectsubsidies.

Kadervormingsubsidie, ook voor individuele jongeren!

Wie een cursus "Animator in het jeugdwerk" gaat volgen, of andere erkende kadervorming volgt, kan hiervoor een gedeelte van het cursusgeld terugbetaald krijgen door het gemeentebestuur.
Je kunt enkel een terugbetaling krijgen als je actief bent als leider/leidster of bestuurslid bij een erkend Nijlens jeugwerkinitiatief of als (toekomstig) animator bij één van de gemeentelijke vakantiewerkingen. Meer informatie is eveneens bij de jeugdconsulent te verkrijgen (of lees het reglement na, onderaan deze pagina bij de downloads).

Projectsubsidies voor het jeugdwerk

Jeugdwerkinitiatieven die een project organiseren dat voldoet aan de voorwaarden (zie reglement subsidies onderaan), kunnen hiervoor een projectsubsidie aanvragen. De aanvraag dient vooraf ingediend te worden. Naargelang de kosten en het soort project, wordt er dan achteraf een subsidie uitbetaald.

Subsidie voor het inzetten van erkende security tijdens jeugdfuiven

Erkende verenigingen die een jeugdfuif organiseren en hierbij security dienen in te zetten, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De aanvraag gebeurt via de melding of aanvraag van een evenement. Na het evenement wordt dan het aanvraagformulier, samen met de nodige bewijsstukken, ingediend. De uitbetaling van de subsidie gebeurt tussen 1 en 31 december.

Downloads

Info: afdeling Sociaal en Vrije Tijd - gemeente Nijlen, jeugdconsulent Gunther Melis, tel. 03 410 03 76, gunther.melis@nijlen.be