Sabam & Billijke Vergoeding

Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, is de billijke vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de prestaties van uitvoerders en producenten. Hebt u een zaak waar klanten komen en speelt u er muziek (radio, cd's of andere), dan bent u verplicht om naast de vergoeding die u aan SABAM betaalt, ook een billijke vergoeding te betalen. Voor de meeste evenementen dient u zowel SABAM als de billijke vergoeding te betalen (en vooraf uw aanvraag in te dienen). Ook als het gaat om een fuif zonder inkom, moet u aan SABAM betalen. Alleen voor ‘kosteloze mededelingen in familiekring’ moet u geen toestemming aanvragen en bent u ook geen rechten verschuldigd.

We zetten het even op een rijtje...

SABAM

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Het is een privébedrijf en dus niet vanuit de overheid geregeld. Het doel van SABAM is het innen, verdelen, beheren en administreren van alle auteursrechten in België. Voor alle fuiven, festivals, bals, ... dien je, bij het spelen van muziek, SABAM te betalen.


Procedure:
Je organiseert een manifestatie en wil die opluisteren met muziek uit het repertoire van SABAM of uit het internationale repertoire? Volgens de Belgische wet op het auteursrecht heb je twee belangrijke plichten, telkens wanneer je beschermd werk gebruikt:

  • je moet toestemming hebben van de auteurs en andere rechthebbenden;
  • je moet een vergoeding afspreken voor het gebruik van het werk.

Wat moet je doen als verantwoordelijke/organisator?
Minstens 10 dagen vóór de datum van de manifestatie stuur je de 'aanvraag tot toelating' volledig ingevuld en ondertekend via mail, fax of post naar SABAM. Je kan dit ook online doen op www.sabam.be.


Download het formulier: http://www.sabam.be/sites/default/files/Nederlands/Utilisateur/Musique/Telechargement/129n.pdf (je kan dit mailen naar SABAM of versturen per post)

U betaalt een forfait volgens een bepaald tarief. Hoeveel u precies betaalt, wordt bepaald in functie van de grootte van de zaal, de prijs van de meest gevraagde consumptie, de gevraagde inkomprijzen... Binnen de gestelde termijn betaal je de rechten naargelang het tarief dat van toepassing is. Sabam bezorgt je hiervoor een factuur.

Contact:
Sabam  -  Aarlenstraat 75-77 bus 2 - 1040 BRUSSEL
tel. 02 286 82 11 | fax 02 742 24 60
e-mail: frontoffice@sabam.be
Meer info op www.sabam.be of www.fuifpunt.be.

BILLIJKE VERGOEDING

Billijke vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De vergoeding moet steeds betaald worden als opgenomen muziek (cd, radio, computer, ...) verspreid wordt in een publiek toegankelijke ruimte.


De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is 'billijk' omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers.

Basisregels

De billijke vergoeding wordt gevraagd wanneer u muziek of teksten in het openbaar gebruikt waarvan anderen de auteur of componist zijn. Bijvoorbeeld bij het spelen van opgenomen muziek op een openbare fuif of op de achtergrond in een café, restaurant, kapperszaak, fitness, wachtruimte van een arts, ... Het gaat telkens om “opgenomen” muziek (bv. radio, cd, mp3). Voor live muziek moet u geen billijke vergoeding betalen.

Je dient aangifte te doen minstens 5 werkdagen vooraf; ook indien je een dj uitnodigt moet je de billijke vergoeding betalen (hij gebruikt immers opgenomen muziek) en deze vergoeding staat los van de vergoeding voor SABAM.

Opgelet!
Een aantal fuifzalen betaalt zelf de billijke vergoeding op jaarbasis en dan hoef je deze uiteraard niet nog eens te betalen. Vraag dit dus best even na bij de zaaluitbater.

Meer info op: www.ikgebruikmuziek.be of www.bvergoed.be of www.debillijkevergoeding.be

Een aanvraag kan je direct online indienen via www.ikgebruikmuziek.be.