Speelstraten

Krijttekeningen maken op het voetpad... fietsen en skateboarden op straat, een partijtje badminton met de buren, ... klinkt leuk! Ontdek hoe jij van jouw straat een gezellige speelstraat kan maken.

Een speelstraat is een straat die voor een bepaalde periode wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Bewoners mogen de straat nog in, maar enkel stapvoets.

Komt onze straat in aanmerking om er een speelstraat van te maken?

Woon je in een straat waar:

  • je maximum 50 km/u mag rijden?
  • niet te veel doorgaand verkeer is?
  • geen openbaar vervoer door rijdt (ook geen belbus)?

En blijven de omliggende straten ook bereikbaar als jouw straat afgesloten is? Dan maak je veel kans om van je straat enkele keren per jaar een speelstraat te kunnen maken.

Tien dagen speelpret per jaar

Bij de start van een nieuw kalenderjaar heb je recht op tien dagen waarop je je straat kunt omtoveren tot een speelstraat. Tien dagen om te zetten in maximum 2 blokken van maximum vijf dagen, verspreid over 2 verschillende vakantieperiodes (uitzondering: juli en augustus worden als 2 afzonderlijke periodes beschouwd).

Procedure

De goedkeuring voor een speelstraat neemt een zestal weken in beslag. Start dus tijdig met je aanvraag!

Een speelstraat in vier stappen:

  1. Zoek twee meters/peters en een geschikte periode voor je speelstraat.
  2. Bevraag de andere bewoners van je straat over het initiatief: de meerderheid moet zijn goedkeuring geven voor de speelstraat. Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het onthaal van het gemeentehuis. Bevraag iedereen.
  3. De aanvraag wordt gecontroleerd door het team dienstverlening opdat iedereen bevraagd werd en er voldoende bewoners akkoord zijn gegaan.
  4. De afdeling Ruimte geeft een verkeerstechnisch advies over de aanvraag tot speelstraat en brengt de aanvraag op het schepencollege.
  5. Het college van burgemeester en schepenen keurt op basis van het advies de speelstraat goed of niet goed.

Aanvraagformulieren en info

- aanvraagformulier voor speelstraten (met bewonersbevraging)

- informatiebrochure speelstraten - gemeente Nijlen

Speelbox voor speelstraten

Speelstraten kunnen bij het team Dienstverlening (afdeling Onthaal en Dienstverlening) gratis een speelbox ontlenen. Het ontlenen is dus gratis maar wanneer er materiaal beschadigd of verloren geraakt, wordt dit wel aangerekend. De speelbox kan aangevraagd worden voor de periode van de goedgekeurde speelstraat. U mailt hiervoor naar info@nijlen.be om de nodige afspraken te maken.

De speelbox bevat allerlei leuke speelmaterialen: 10 kegels (18 cm hoog), 2 sets scoopbal (2 scheppen en bal), 1 crossball, 1 soft voetbal, 3 soft frisbees, 2 sets shuttleball (2 racketten en shuttle), 1 swoosh-ball, 1 diabolo, 2 paar loopklossen, 1 parachute, 1 indiaka en 2 pakjes stoepkrijt (mogen opgebruikt worden).