Promotie

Promoot je evenement!

Een evenement organiseren kan natuurlijk niet zonder de nodige promotie. Als organisator voorzie je mogelijk affiches, flyers, banners, ... en ongetwijfeld maak je ook een evenement aan op Facebook want wie veel bezoekers wil bereiken, kan niet zonder de sociale media. Bijkomend voorziet ook de gemeente nog enkele extra informatie/promotiekanalen.

Plakzuilen in het straatbeeld

In de gemeente Nijlen staan er 9 plakzuilen waarop affiches aangebracht kunnen worden:

  • in Nijlen: aan de sporthal, aan het August Hermansplein, in de Klokkenlaan, aan de Pauluskerk op de Broechemsesteenweg en in de Albertkanaalstraat
  • in Kessel: op het Pastoor Schellekensplein, aan sporthal De Putting en aan het station (Kessel-Station)
  • in Bevel: aan de kerk

De affiches worden door de gemeentelijke plakker aangebracht. Hij gaat om de twee weken op plaktoer. Het is verboden om zelf affiches aan te brengen. Overtreders worden beboet.
De affiches voor de plakzuilen mogen afgegeven worden aan het onthaal van het gemeentehuis (enkel toegestaan voor socio-culturele organisaties van Nijlen en andere gemeenten, maximum toegelaten formaat van de affiche is A2-formaat!). Je bezorgt 9 affiches (A2-formaat) ofwel mag je 18 stuks van A3-formaat afgeven.

Elektronische infoborden

Maximaal twee keer per jaar mogen erkende Nijlense verenigingen een boodschap laten plaatsen op de elektronische infoborden die in onze gemeente verspreid staan (in Nijlen in de Gemeentestraat, in Bevel in Bevel-Dorp, in Kessel in Kessel-Dorp en op de Stationssteenweg). De info wordt daarvoor naar de communicatieambtenaar verstuurd (communicatie@nijlen.be).

Download: reglement elektronische infoborden gemeente Nijlen

Promobordjes langsheen de wegen

Verschillende Nijlense verenigingen maken promotie voor hun evenement door tijdelijke aanplakbordjes en/of wegwijzers naast wegen te plaatsen. Hiervoor dient steeds toelating aangevraagd te worden!

Enkele basisregels:

  • je mag geen bordjes of affiches bevestigen aan verkeersborden, verkeerslichten, verkeerspalen, ...;
  • op kruispunten mogen de bordjes geen zicht voor andere weggebruikers belemmeren;
  • ten laatste 3 dagen na je evenement dienen alle wegwijzers terug weggenomen te worden, ten laatste 8 dagen na je evenement dienen alle promobordjes terug weggenomen te worden;
  • wegwijzers mogen maximaal 3 dagen voor het evenement opgehangen te worden;

Aanvragen:

Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteit en/of wegwijzers dient er steeds toelating aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur. Hiervoor dienen de aanvraagformulieren gebruikt te worden. Let wel: de burgemeester is enkel bevoegd om toelating te geven voor de gemeentelijke wegen. Voor alle gewestwegen (Bouwelsesteenweg, Broechemsesteenweg, Liersesteenweg, Kesselsesteenweg, J.E. Claeslaan, Gemeentestraat, Albert Kanaalstraat) is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd. De aanvraag komt wel bij de gemeente terecht maar zij stuurt deze door.

De aanvraagformulieren worden best, tesamen met de aanvraag/melding van het evenement, ingediend. Hou er rekening mee dat de goedkeuring door de wegbeheerder van de gewestwegen, door een aantal te volgen procedures, enkele weken op zich laat wachten. Je vraagt dus best op tijd alles aan!

Downloads:

Publiciteit in de Gemeentekroniek en op www.nijlen.be

Erkende Nijlense verenigingen kunnen hun activiteiten ook laten opnemen in de activiteitenkalender van het gemeentelijk informatieblad, de Gemeentekroniek. Deze verschijnt zes keren per jaar en valt in alle brievenbussen van Kessel, Bevel en Nijlen. Je geeft hiervoor tijdig je activiteit in op 'Uit in Vlaanderen' (www.uitinvlaanderen.be). Via de tool 'Uit in Nijlen' (een samenwerking tussen 'Uit in Vlaanderen' en de gemeente Nijlen) worden ingegeven activiteiten automatisch overgenomen voor het informatieblad en de gemeentelijke website. Enkel activiteiten die via 'Uit in Vlaanderen' doorgegeven worden, zullen opgenomen worden in gemeentelijke promotiekanalen.